Glad självständighetsdag

Självständighetsfesten, Ekenäs gymnasium 5.12.2018

Bästa studeranden, inbjudna veteraner, pensionerade lärare, bästa självständighetsfirare

Finland, vårt fina land fyller 101 år imorgon. 101 år, ganska häftigt. 

Vad är det då vi på självständighetsdagen riktigt firar? Den första tanken vi kanske kommer på är Finlands flagga och vår nationalsång ”Vårt land”. Men flaggan och nationalsången är bara yttre former för självständighetsfirandet, själva självständigheten ligger någonstans djupare.

Självständigheten betyder både vår nations självständighet men också allas vår idividuella självständighet. En självständig nation bildas av fria och självständiga individer.

Det varierar säkert från människa till människa, men för de flesta av oss betyder självständigheten frihet, nationalkänsla, stolthet för våra egna språk och tacksamhet för att få leva i ett nordiskt välfärdssamhälle.

Jag går lite djupare in i dessa fyra pelare av vad självständigheten enligt mig, och för mig, betyder; frihet, nationalkänsla, våra egna språk och tacksamhet för ett nordiskt välfärdssamhälle. 

Först och kanske det viktigaste, friheten. Friheten att bestämma över sitt eget liv. Att bestämma hurdant liv man själv som människa vill leva. Friheten att bestämma hurdan människa jag vill vara. Var och en av oss får, eller hamnar, dagligen välja mellan rätt och fel, mellan att le eller att sura, att vara vänlig eller att vara stygg, att räcka ut en hand eller att vända ryggen. Att vi har vår egen frihet ger oss också mycket ansvar över att vi agerar rätt och att vi gör vägval som är rätt, både för oss själva men också, och kanske framförallt, för andra omkring oss. Ingen av oss kommer att lyckas fullständigt utan att ibland misslyckas, men vi har varje dag vår individuella frihet att välja hur vi bemöter världen och andra människor. 

Nationalkänslan. Nationalkänsla och stolthet för ditt eget land är en fin och positiv sak. Exempel på sund och positiv nationalkänsla är till exempel isländska fotbollslandslags-fanens vikingarop ”HU” i fotbolls EM. Att vi som finländare glädjs för att våra egna killar Benjamin Källman klarar sig internationellt i fotbollen eller Oliver Helander i spjutkastning. Nationalkänsla kan också vara någonting som är så kännetecknande för ett lands kultur, som till exempel ”Allsong på Skansen” för svenskarna. Eller så kan nationalkänsla vara någonting mera vardagsnära, som till exempel när vi träffar en annan finländare ute i vida världen och får en trevlig känsla av samhörighet och hemlängtan. Men vi har tyvärr också under de senaste åren sett osunt extremt nationalism, där enstaka folkgrupper tar sig rätten att definiera vem eller vilka som hör hemma i ett land och vill avvisa dem som inte passar in i deras världsbild.

Stolthet för våra egna språk. Finland har två nationalspråk – finska och svenska. Språken är jämnställda i vår grundlag. Ibland känner vi på oss att vårt språk är under hot och inte respekteras av alla. De här känslan kan båda språkggrupperna uppleva; den finska minoriteten på en svensk ort och en svensk minoritet i ett land med finska som majoritetsspråk. Trotts att det ibland finns högljudda aktörer som talar för minskade språkliga rättigheter, och det känns kränkande och orättvist, är det bra att komma ihåg, att våra språkliga rättigheter är gjutna i grundlagen, språklagen och nationalspråksstrategin och att den breda majoriteten och också 90 % av Finland riksdag stöder vårt lands tvåspråkighet nu och också framöver. 

Tacksamhet för ett nordiskt välfärdssamhälle. Låter väldigt formalistiskt men är allt annat i praktiken. Det handlar om rätten att få gå i skola och skaffa sig en utbildning. Att alla har möjligheten till det, inte bara förmögna eller rika familjers barn och ungdomar, utan alla. Det handlar om gratis skolmat. Om dagis, om att barnen kan vara tryggt med andra vuxna medan föräldrarna jobbar. Om att du får hjälp då du blir sjuk. Det handlar om biblioteken. Och om cykelvägarna. Rent vatten, trygghet på gatorna. Och demokratin. Självklarheter för flesta av oss här – men lyxvara som majoriteten av världens befolkning bara drömmer om. 

Bästa festpublik

Allt det här har handlat om hur Finland har blivit till, hur Finland har varit och hur Finland är idag. Men ni som är unga kommer att också bestämma hur Finland kommer att vara i framtiden. När Finland fyller 110 år och 150 år. Det är ingenting som är förutbestämt eller som oundvikligt kommer att ske – vårt lands Finlands framtid är någonting NI kommer att styra och bestämma över. 

Jag litar fullständigt på att er generation kommer att göra bra ifrån er – ni har fått bättre förutsättningar till det än någon generation i Finland före er någonsin. 

Det är två frågor jag hoppas ni tänker på när ni tar Finland vidare. 

Den första är att försöka hålla alla med. Utan att vi medvetet kämpar mot det ständigt, delas vi finländare i tu – till dem som har det bra och till dem som har det uselt. Ett litet land och en liten nation har inte råd med det, varken mänskligt eller ekonomiskt.

I Finland lever över 120 000 barn och ungdomar i fattiga familjer. 120 000 barn och ungdomar. Helt likadana ungdomar som ni, men i en annorlunda, mycket tuffare vardag än de flesta av oss. Det kan handla om tomma kylskåp, inga mobiltelefoner, dåliga hobbymöjligheter och för många en känsla av att vara en misslyckad människa, som är sämre än andra. Många känner skam för sig själva och sina föräldrar, oftast ismyg. Fattigdom är sällan någons eget fel, utan kan bero på många olika saker; arbetslöshet, sjukdomar, olyckor, skiljsmässor.

Vem som hälst kan under sitt liv drabbas av svårigheter. Det är viktigt att vi bygger vårt samhälle så, att de starkare axlar ansvar också över de svagare. Tillsammans är vi alltid starkare.

Bästa studeranden,

Den andra frågan jag hoppas ni tänker på är miljön och klimatförändringen. There is no planet B. Det finns ingen planet B. Ifall alla skulle konsumera som vi finländare gör, skulle vi behöva 3,6 jordklotar. Överkonsumering betyder att vi konsumerar mera än vad vårt jordklot står ut med. Det är skakande och också skrämmande. Det lättaste är att avvisa det här och skylla på stora länder och storindustrin. Men det är också kortisiktigt. Vi som ett av världens mest utbildade kunskapsnation kan bidra med mycket.

Världens undergång är ingenting självklart, utan det finns möjligheter att ändra på den pågående negativa utvecklingen så, att även ni och generationerna efter er kan leva och bo i en hålbar miljö. Det förutsätter att vi accepterar först nya sätt att tänka och sedan nya sätt att agera. 80 % av alla utsläppen som bidrar till klimatförändringen kommer av hur vi bor, lever och rör på oss – det vill säga hur vi värmer vår bostad, vad vi äter och konsumerar och vilka transportmedel vi använder. Vi kan alla göra någonting och tillsammans kan vi göra riktigt mycket.

Bästa festpublik,

Vi är samlade här flere generationer. En del av festpubliken har varit med länge och byggt det vi firar och är tacksamma för idag. Andra har ännu nästan hela livet framför sig. Vi firar idag och imorgon Finland 101 år och eftersom jag själv är ganskaexakt mittimellan – 50 år – kan jag blicka både bakåt och framåt. När jag blickar bakåt, ser jag ett fattigt, litet land och ett delat folk som ändå lyckades bygga vårt samhälle tillsammas och lyfta Finland till ett av världens främsta nationer med många internationellt erkända framgångar. 

När jag blickar framåt, ser jag en utbildad nation där hela befolkningen har fått enastående möjligheter att ta vårt samhälle vidare. Jag ser också en ung generation som är medveten om vår miljö och en generation, som inser att Finland inte är en separat ö, utan en central del av norden, Europa och världen. När jag ser på er, ser jag på framtiden med tillit. 

Bästa festpublik och bästa student

Avslutsningsvis vill jag gratulera dagens student och din familj. Allt gott, njut av dagen, alla är stolta över dig. Ta mot all det beröm du får under dagen, du har förtjänat det. Och det är inte ändå alla dagar någon får vara mittpunkt för kamraternas, lärarnas och familjens beundran, så njut av din stund i rampljuset.

Bästa alla,

Jag avslutar med min favoritddikt av Stig Dagerman:

Jorden kan du inte göra om, stilla din häftiga själ.

Bara en sak kan du göra – en annan människa väl.

Men det är redan så mycket, att själva stjärnorna ler.

En hungrande människa mindre, betyder en broder mer.

Glad självständighet!