Kansan Sivistysrahaston K. A. Fagerholmin rahasto on perustanut Maarit Feldt-Rannan elämäntyön kunniaksi palkinnon.

Maarit Feldt-Ranta -palkintoa tullaan jakamaan rohkeille ja ennakkoluulottomille, yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille nuorille.

Palkinnon pääomakeräykseen voi osallistua tekemällä lahjoituksen Kansan Sivistysrahaston tilille FI85 1521 3000 0060 09, tiedonantoon: Maarit Feldt-Ranta -palkinto.

Lisätiedot: https://www.sivistysrahasto.fi/174-maarit-feldt-ranta-palkinto