Karjaan Ura 110 vuotta

Arvoisat juhlavieraat, hyvät uralaiset
Bästa festpublik
Tunnen suurta ylpeyttä ja vähän myös liikutusta, että saan pitää juhlapuheen Karjaan Uran 110-vuotisjuhlassa. Karjaan Ura on ollut olennainen osa paitsi Karjaan historiaa, myös omaa, perheeni ja minun sukuni historiaa. Omiin, ihaniin lapsuusmuistoihini kuuluvat niin suunnistusleirit Kisakeskuksessa, kuin monet suunnistuskilpailureissut eri puolelle Suomea. Kun lapsena kadulla kysyin äidiltä, kuka meitä tervehtinyt, vastaan tullut setä oli, vastasi äiti usein joko, että kyseessä oli vanha rautatieläinen tai vanha uralainen.
Karis Ura, vår gemensamma förening, har erbjudit mig och många, många andra barn och ungdomar möjligheter till meningsfulla fritidsmöjligheter under många, många årtionden. Ännu idag känns det viktigt att få vara med som funktionär på föreningens orienteringstävlingar. En av föreningens långvariga äldsjälar, Marja-Liisa Lehto, ser alltid i god tid till, att följande års tävlingsdatumar antecknas i min kalender. Det skulle inte falla mig i tankarna, att inte ställa upp – inte på grund av pliktkänsla, utan på grund av den gemenskap och atmosfär som är helt unik. Det är många människor jag inte träffar någon annanstans, men regelbundet nog årligen under de senaste 35 åren vid någon åkerkant någonstans här i Västra Nyland. Det känns bra att tillhöra till ett sådant gemenskap, det är säkert den känslan som många av oss känner även idag på denna fest.
Hyvät kuulijat
Koska juhlimme seuramme kunniakasta ja pitkää ikää, 110 vuotta, on varmasti paikallaan myös katsoa sinne 110 vuoden taakse. Vaikka Karjaan Uran toiminta ei tänään ole poliittista, oli urheiluseuratoiminta viime vuosituhannen alussa juuri erityisesti sitä. Työväenliikkeelle voimistelu ja urheilu tarjosivat välineen työläisten luokkatietoisuuden vahvistamiseen. Ruumiinkulttuurin avulla oli myös mahdollista saada suuria joukkoja mukaan toimintaan. Urheilu tarjosi vastapainon raskaalle, yksipuoliselle työlle ja palveli kasvatuksellisia päämääriä. Urheiluseurojen tehtävänä ei ollut vain koota urheilusta innostuneita lapsia ja nuoria mukaan toimintaan vaan myös kasvattaa heitä järjestykseen, kuriin, raittiuteen ja sivistykseen.
Urheiluseuratoiminta oli tuolloin tietysti monella tavalla erinäköistä kuin tänään. 1900-luvun alussa urheilussa eli vahvasti esimerkiksi monipuolisuuden ihannointi. Yhden lajin voittajaa ei arvostettu lainkaan samalla tavalla, kuin monien lajien taituria. Monipuolisuusaatteen mukaisesti keihästä ja kiekkoakin heitettiin kahdella kädellä ja yhteistulos ratkaisi voittajan. Seuratoiminnassa korostettiin myös voimakkaasti arvoja ja käytöstapoja. Sääntöjen ja reilun pelin kunnioitus, terveet ja raittiit elämäntavat sekä tapakasvatus ja käytöstavat olivat tuon ajan aatteellisia ohjenuoria.
Hyfs och pli, nykterhetsidealen och uppfostran till sunda levnadsvanor präglade idrottsföreningensverksamheten under den tid som Karis Ura grundades i början av 1900-talet. Idrotten hade en mycket annorlunda roll i samhället; det hadlade självfallet om motion, men också mycket om uppfostran och kultur. Idrotten var till exempel väl representerad som programnummer på olika tillställningar och mingel; populära programpunkter var till exempel gymnastikförevisningar och byggandet av människopyramider.
För Karis Uras del handlade det i början om gymnastik, brottning och friidott. Folkets hus här på Köpmansgatan i Karis fungerade också som träningslokal – så vi kan idag på denna fest bra här på ort och ställe fantisera hur det kunde ha sett ut här för över 100 år sedan.
Uran alkuaikojen lajivalikoimaan siis kuului voimistelu, paini, ja yleisurheilu. Myöhemmin lajivalikoimaan on kuulunut jalkapallo, lentopallo, käsipallo, jääpallo, pesäpallo, uinti, luistelu, nyrkkeily, hiihto, suunnistus ja shakki. Tänä päivänä seuramme päälajit ovat suunnistus ja shakki ja siksi niistä tarkemmin muutama sana.
Suunnistus on eri muodoissa kuulunut ihmiskunnan elämään varmasti niin kauan kun ihmisiä on ollut olemassa. Aina on ollut olemassa tarve löytää yhdestä paikasta toiseen. Kompassin kiinalaiset olivat keksineet jo ajanlaskumme alkuaikoina ja karttojen laatimiseen soveltuvia mittaus- ja painatusmenetelmiä otettiin käyttöön jo keskiajalla.
Suunnistuksen alkuperä urheilu- ja liikuntamuotona on Skandinaviassa ja erityisesti1800-luvun sotilaiden liikuntamuotona. Kilpasuunnistus alkoi Norjassa vuonna 1897. Lajin suosio kasvoi 1930-luvulla parempien kompassien myötä. Ensimmäinen suunnistuksen Suomenmestaruuskilpailu järjestettiin vuonna 1935. 1960-luvulla suunnistuksesta tuli kansainvälinen ilmiö. Ja todellakin, ensimmäinen suunnistuksen maailmanmestaruuskilpailu järjestettiin lokakuussa1966 ihan tässä naapurissa, Fiskarsissa eli voimme juhlallisesti sanoa, että olemme ihan kansainvälisen suunnistuksen synnyinsijoilla.
Nykymuotoiset, kaikille avoimet, kuntosuunnistustapahtumat alkoivat 1970-luvun lopulla yleistyä ja niiden järjestelyt vakiintua. Monet tänäänkin tässä juhlassa olevat uralaiset ovat nähneet sen kehityksen, mikä suunnistuksen ympärillä on tapahtunut. Maasto on tietysti aina maastoa, kartta on kartta ja kompassi kompassi. Mutta muuten laji on tekniikan kehittymisen johdosta kehittynyt ja muuttunutkaan merkittävästi, kun vanha pihtileimaus vaihtui sähköiseksi leimaukseksi ja ajanotto ja tulospalvelu ovat automatisoituneet. Ei tästä nyt niin kamalan kauan ole, kun istuin Mäntynummella Markku ja Marja-Liisa Lehdon eteisessä iltakaupalla vastaamassa satoihin puheluihin, kun kilpailuihimme osallistuvat soittivat ja kysyivät omat lähtöaikansa. Sitten tuli teksti TV ja myöhemmin ihmeellinen Internet, joka automatisoi monet niistä toiminnoista, jotka aiemmin tehtiin käsin.
Bästa festpublik
Förutom aktiv orienteringsverksamhet, har Karis Ura också en aktiv schacksektion vars medlemmar både spelar, tränar och tävlar och deltar också i andra arrangemang Ura ordnar; många schackspelare ställer upp på förningens orienteringstävlingar som funktionärer.
Om orienteringen har sin ursprung i Skandinavien och spåren går till 1800 och 1900 –talen, är schack mot den bakgrunden mycket mera exotisk gren. Det är många länder som påstår sig vara schackens ursprungsland; Egypten, Assyrien, Grekland och Uzbekistan påstår att det kommit på spelet.
Många anser ändå att schackens hemland är Indien, Persien eller Kina. I Finland har schack spelats sedan medeltiden. Om orienteringen har ändrat under årtionden kan man säga samma om schack. I Finland har schack sedan 1983 officiellt betraktats som idrott och underlyder därför på statligt och kommunalt nivå under idrottsväsendet. Trotts att det traditionella schackspelet har hållit sina positioner, har utvecklingen av tekniska apparater påverkat också schackspelandet. Idag finns det dataprogram som förutom erbjuder spelmöjligheter, också möjligheter att analysera sina egna och andras spel och lära sig av sina misstag. Det finns också olika schackservrar som erbjuder möjligheter att spela både mot andra människor som mot datorer. Ganska spännande. Men nu lämnar jag det förflutna och återgår till nutiden.
Hyvät juhlavieraat
Siirryn nyt menneisyydestä ja historiasta tähän päivään. Karjaan Uralla on tietysti aina vaan sama syy olla olemassa ja toimia; koota ihmisiä yhteen harrastamaan ja tekemään asioita yhdessä, liikkumaan, pelaamaan, harjoittelemaan ja kilpailemaan. Monestakin syystä, ei vähiten tekniikan kehitymisen johdosta, liikumme luontaisesti vähemmän ja vähemmän. Hissi tai rullaportaat nostavat meidät seuraaviin kerroksiin, auto tuo ja auto vie, eikä omaa ruokaakaan kovin moni enää kerää tai kuoki.
Tarve ja tavoite saada ihmiset liikkumaan on tietysti yhä olemassa ja jopa vahvempana kuin aikoihin. Liikkuminen on muuttunut arki- ja hyötyliikunnasta harrastusliikunnaksi. Kaikki eivät kuitenkaan saa läheskään tarpeeksi liikuntaa pysyäkseen kunnossa. Liikunnan merkitys meidän jokaisen hyvinvoinnille on erittäin suuri ja itse asiassa suurempikin, kun mitä usein tulemme ajatelleeksi. Itse opin aivan vastikään erään ikääntyneen läheiseni sairastuttua esimerkiksi sen, että liikkumisen ja muistisairauksien välillä on erittäin suuri yhteys. Tai itse asiassa liikkumattomuuden ja muistisairauksien välillä. Erityisesti keski-iän liikuntatottumuksilla on selkeä yhteys vireämpään aivotoimintaan iäkkäänä.
Huoli riittämättömästä liikkumisesta koskettaa toki kaikkia ikäluokkia, sillä lapsista, nuorista, työikäisistä ja ikäihmisistä suuri osa ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Tämä on kansanterveydellinen haaste sillä aiemmin aina ikäluokasta toiseen parantunut terveys ei tulevaisuudessa ole mitenkään itsestään selvää, vaan uhkana on, että meillä voi jatkossa kasvaa huonokuntoisempia sukupolvia. Huomaan itsekin tulleeni vanhaksi, kun alan puhua, että ennen asiat olivat paremmin!
Hyvät juhlavieraat,
Liikunnan ja urheilun järjestäminen on Suomessa yhä pitkälti kansalaisjärjestötoimintaa. Ilman Karjaan Uraa ja muita urheiluseuroja ja niissä ihmisten tekemää vapaaehtoistyötä kovin harvoilla olisi mahdollisuus harrastaa kovinkaan montaa urheilulajia. Tälläkin hetkellä erityisesti lasten ja nuorten elämäntilanteista tehdyissä kyselyissä tulee esille harrastamisen kalleus. Minun on vaikea kuvitella, mitä itse olisin voinut lapsena ohjatusti harrastaa tai miten olisin voinut päästä esimerkiksi leirille, jos toiminta ei olisi ollut maksutonta tai ainakin voimakkaasti tuettua. Sama koskee satoja tuhansia lapsia ja nuoria tämän päivän Suomessa. Onkin erittäin tärkeää, että yhteiskunta tukee urheiluseuroja ja seuroissa tehtävää työtä, jotta kaikilla on mahdollisuus halutessaan myös ohjattuun liikkumiseen. Tänä Karjaan Uran juhlavuotena esitän myös Uralle toiveen, että se myös jatkossa, aivan niin kuin tähänkin asti, tarjoaa sellaisia harrastusmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia osallistua, jotka eivät ole riippuvaisia lasten vanempien lompakon paksuudesta.
Bästa festpublik,
Många som är med i Karis Ura har tagit hela familjen med i föreningens verksamhet. Och i många familjer och släkt går föreningensmedlemskapen liksom i arv. Förutom det, tycker jag att det i Ura har alla tider – nå, jag kan säga någonting om de senaste 50 åren – har varit en familjär stämning och atmosfär. På finska säger man ”koko kylä kasvattaa” och i enlighet med det tycker jag att man i Karis Ura och dess verksamhet har på ett fint sätt tagit med också grannarnas barn – det är säkert mycket på grund av att verksamheten drivs av människor som bryr sig och är villiga att ställa upp för också andra än sig själva eller bara sin egen familj.
Hyvät ystävät,
Lopuksi lämmin kiitos. Kiitos kaikille vuosikymmenten aikana oman osuutensa seuran toimintaan antaneille. Seuratoimintaa ei ole ilman talkootyötä. Joukossamme on tulisieluja, jotka ovat tehneet kokonaisen elämäntyön Karjaan Uran ja uralaisten hyväksi. Ruotsin kielessä on hyvä sana, ”trotjänare”, sen voisi ehkä vapaasti kääntää ”uskollinen palvelija”. Moni teistä on juuri tällainen uskollinen palvelija, joka vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen tekee oman osansa, saapuu talkoisiin, hoitaa oman hommansa ja siivoaa lopuksi jälkensä. Yhteisö kasvattaa ja antaa paljon niin lapsille kuin aikuisillekin olipa rooli seuratyössä sitten ratamestari, taloudenhoitaja, makkaran myyjä, kahvinkeittäjä, ajanottaja, kuuluttaja, saunan lämmittäjä tai puheenjohtaja.
Bästa vänner,
Till slut vill jag tacka. Jag vill tacka alla de eldsjälar som håller vår förening igång och inspirerar också oss andra. Jag vill också tacka de trotjänare som år efter år ställer upp på måndagsorienteringarna eller som tävlingsfunktionärer. Utan er skulle Karis Ura inte finnas. Utan er skulle vi inte vara här idag. Visst är det en fin känsla att vara delaktighet i den långa historiska kedja som sträcker sig ända tillbaka till 1908. Jag är också glad att vi har flere unga människor här idag – både i programmet, som arrangörer och som festpublik – det ger oss äldre tilltro till att ni fortsätter med det här. Jag uppmuntrar er att göra det; det är en jättefin känsla att som lite äldre känna sig delaktig i någonting som varit betydelsefullt för så många under en så lång tid. Och vem vet, någon av er yngre kan stå här när föreningen fyller 200 år och berätta hur fint ni gjorde ifrån er.
Grattis Karis Ura 110 år, strongt gjort! Onnea 110-vuotias Karjaan Ura!