EUROOPAN KORRUPTIONVASTAINEN ELIN: PYÖRÖOVI-ILMIÖÖN SYYTÄ PUUTTUA SUOMESSA Feldt-Ranta peräänkuuluttaa hallitukselta toimenpiteitä

 

Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO (Group of States against Corruption) on antanut Suomelle toimenpidesuosituksia valtion johtavien virkamiesten ja ministereiden toimintaan liittyvän korruption estämiseksi.

Nyt myös GRECO esittää, että siirtymiseen julkisen vallan tehtävistä yksityiseen elinkeinotoimintaa tarvitaan Suomessa pelisäännöt. GRECO:n maatarkastuksen erityisinä kohteina olivat muun muassa johtavien virkamiesten ja ministereiden sekä lainvalvontaviranomaisten eettiset ohjeet ja säännöstöt. GRECO kehoittaa Suomen puuttumaan niin sanottuun pyöröovi-ilmiöön liittyviin eturistiriitatilanteisiin. Pyöröovi-ilmiöllä tarkoitetaan avainvaikuttajien siirtymistä julkisen sektorin palveluksesta yksityiselle puolelle ja päinvastoin.

SDP:n varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta on aiemmin esittänyt, että oikeusministeri Antti Häkkänen pikaisesti teettäisi oikeusministeriössä selvityksen päättäjien sidonnaisuuksien liittyvistä ongelmista. Kokoomuslaisten vaikuttajien systemaattiseen siirtyminen sotebisneksessä avautuneisiin tehtäviin on ollut sen verran räikeää, ettei asiaan voi olla puuttumatta. Julkisen edun ajaminen ei voi vaihtua yhdessä yössä yksityisen edun ajamiseksi, ilman että syntyy sidonnaisuuksia ja vähintään epäilyjä epäasianmukaisista kytkennöistä. Meneillään oleva sote-uudistus, johon liittyy satojen miljardien eurojen taloudelliset intressit, tekevät pelisääntöjen selkeyttämisen ajankohtaiseksi ja kiireelliseksi.

– Ongelma on kaikkien nähtävillä, monet muut maat ovat vastaavaan ongelmaan puuttuneet ja nyt Suomi saa asiasta huomautuksen kansainväliseltä korruption vastaista työtä johtavalta taholta. Suomen hallitus ei voi enää muina miehinä jatkaa pyöro-ovi-ilmiöön puuttumatta, Feldt-Ranta peräänkuuluttaa. Oikeusministeri Häkkäsellä on virkavastuulla velvollisuus ylläpitää Suomen mainetta kortuptiovapaana yhteiskuntana ja siihen tarvitaan nyt juhlapuheiden sijaan tekoja, Feldt-Ranta sanoo. Hallituksen toimimattomuus asiassa herättää kysymyksen, onko hallituspuolueista vielä meneillään siirtymisiä sotebisnekseen vai mikä on syynä, ettei asiaan puututa?

Aiemmin tänä keväänä Ruotsin hallitus on teettänyt poliitikkojen mahdollisista lobbaus- ja korruptiokyykennöistä selvityksen ja on kertonut tuovansa pikaisesti lakiesityksen, jossa mm. esitetään ministereille ja valtiosihteerille vuoden mutaisia karensseja siirryttäessä keskeisistä julkisista tehtävistä yksityisen elinkeinoelämän palvelukseen.