Hjälp dem som hjälper

En miljon finländare hjälper regelbundet sina nära och kära att klara av vardagen. Det kan handla om allt från att betala räkningar, hjälpa med läkarbesök, apoteks- eller butiksärenden. De flesta av oss hjälper sina familjemedlemmar, släktingar, grannar och vänner gärna som en helt naturlig del av vardagen. Men det finns också dem som vårdar sina allvarligt sjuka eller mycket gamla anhöriga hemma dygnet runt – de kallas för anhörigvårdare.

Rosalynn Carter, som har varit banbrytande aktör för anhörigvårdarnas rättigheter, har konstaterat att det finns bara fyra sorters människor i världen:
de som har varit anhörigvårdare
de som är anhörigvårdare
de som kommer att bli anhörigvårdare
och de som behöver anhörigvårdare.

Målsättningen är att efter några år skulle bara 3% av de som är över 75 år vårdas på anstalt. När anstaltvården överlag hela tiden minskar, kommer antalet av anhörigvårdare självfallet att öka. Alla förstår, att det är tungt och slitsamt att sköta en annan människa dygnet runt, oberoende av hur kär och viktig den hjälpbehövande är för en. Om vårdförllandet pågår länge ökar risken att också anhörigvårdarens krafter avtar eller att hon/han själv insjuknar. Därför är det viktigt att vi ser till att de här människorna har stödfunktioner och möjligheter att få hjälp då krafterna tar slut, eller hellre före det händer.

Det finns inga enkla poppakonster att förbättra anhörigvårdarnas situation; det behövs både högre ekonomisk ersättning, jämlikare behandling av vårdarna oberoende var man bor, ny lagstiftning och bättre stödfunktioner för vårdarna. Bara en förhöjning av anhörigvårdarstödet räcker inte – alla förstår att någon tia till i månaden hjälper inte att orka med tung hemmavård. Därför måste vi förbättra också stödservicen ss ersättar- och avbrytarsystem, möjliggöra läkargranskningar till anhörigvårdare osv. vid sidan av förbättrandet av stödnivån.

Förra veckan gjorde regeringen ett bra beslut och beviljade 4,8 miljoner euro till anhörigvårdarnas hälsogranskningar och avbrytartjänster. Nästa vår är det dags att bestämma vilka förbättringar det görs i Finland under de fyra följande åren. Anhörigvårdarna är en grupp som behöver samhällets och vår allas stöd.