Sytytä valo – Tänd ett ljus

Ystäväni ja toverini Thomas Wallgren ilmoitti tänään asettuvansa eduskuntavaaliehdokkaaksi Helsingin vaalipiirissä. Aivan liian usein me politiikassa puhumme monimutkaisista hallintouudistuksista ja pilkunviilauksesta niin, että ihmisiltä helposti unohtuu, missä politiikassa on kyse. Oikeasta ja väärästä. Hyvyydestä ja pahuudesta. Elämästä ja kuolemasta. Vapaudesta ja vankeudesta. Arvoista ja periaatteista. Thomaksen tänään julkistama seitsemän kohdan vaaliohjelma hiljentää ja palauttaa ajatukset perusasioihin.

1. Älä kiroa pimeyttä – sytytä valo.
2. Puolusta yhteistä hyvinvointia. Tee arkista työtä tämän eteen joka päivä.
3. Kestävä yhteiskunta on mahdollinen. Tee työtä suuren historiallisen käänteen puolesta. Joka päivä.
4. Tarvitsemme tähän työhön laajoja joukkoja. Punaiset, vihreät ja sosiaaliliberaalit voivat olla yhdessä vahvoja.
5. Meillä on oikeus ihanteisiin. Feminismi! Ekologinen vastuu! Solidaarisuus! Buen vivir! Satyagraha!
6. Polittinen osallistuminen on vapautta. Puolusta vapautta!
7. Koeta tukea hyvää itsessäsi ja muissa.
Rakasta elämää enemmän kuin sen tarkoitusta.

Min vän och kamrat Thomas Wallgren offentliggjorde idag att han ställer upp i riksdagsvalet på våren i Helsingfors. Allt för ofta talar vi i politiken om invecklade förvaltningsmodeller och små detaljer så att det allför lätt faller i glömskan vad politiken egentligen handlar om. Om rätt och fel. Om godhet och ondska. Om liv och död. Om frihet och förlorad frihet. Om värderingar och principer. Thomas valdeklaration kan fungera som en väckning för oss alla och den lyder såhär:
1. Förbanna inte mörkret – tänd ett ljus.
2. Jobba på kort sikt: Försvara den gemensamma välfärden i konkret, vardagligt arbete, alla dagar.
3. Jobba på lång sikt: Rättvis omställning är möjlig och nödvändig. Framtidens samhälle är småskaligt. Arbeta för detta – alla dagar.
4. Vi behöver stora lag. Rödgröna och socialliberaler kan vara starka tillsammans.
5. Vi har rätt till höga ideal. Feminism! Ekologiskt ansvar! Global solidaritet! Buen vivir! Satyagraha!
6. Politiskt deltagande är frihet. Ställ upp för friheten.
7. Stöd det bästa i andra och dej själv. Försök göra detta.
Älska livet högre än dess mening.