Vero- ja muu kikkailu hoivabisneksessä kuriin

Naapurimme Ruotsi panee nyt stopin sille, että ihmisten hoivatarpeilla voi tehdä kovaa bisnestä. Osa ehkä muistaa viime vuosien pysähdyttävät uutiset, jotka kertoivat räikeistä väärinkäytöksistä Ruotsin hoivamarkkinoilla; vanhusten vaipat vaihdettiin vasta jos niissä punnituksessa oli riittävästi virtsaa ja muuta järkyttävää. Ruotsalaisia on aiheesta närästänyt myös se, että moni hyvinvointibisneksessä toimiva yritys on jäänyt kiinni yhteyksistään veroparatiiseihin ja kikkaillut verotuksen kanssa muutenkin.

Jatkossa kikkailu ja kovan bisneksen tekeminen ihmisten hoivatarpeilla ei naapurissa enää ole mahdollista. Ruotsissa uusi Sosialidemokraattien ja Ympäristöpuolueen hallituskoalitio pääsi alkuviikosta sopimukseen vasemmiston (V) kanssa siitä, että yksityisten hoivayritysten voitot tulee jatkossa pääosin sijoittaa takaisin yhteiseen hyvinvointiin. Jatkossa hoivayritysten yhtiöjärjestykseen tulee liittää tavoite yhteisen hyvän edistämisestä, mikäli yritykset aikovat päästä rekisteriin, jossa mukana olo varmistaa, että kunnat voivat ostaa palveluja ko. yritykseltä. Samalla verosuunnittelua ja hoivabisneksessä olevien yritysten ilmoitusvelvollisuuksia kiristetään. Myös laatuun ja vaikkapa hoitajien määrään tulee määräyksiä. Sairaaloiden yksityistäminen kielletään.

Meilläkin paljon huomiota herättänyt potilaan valinnanvapaus perustason terveydenhuollossa nykymuodossaan lopetetaan, koska sen aikana ns. parempien alueiden palvelut ovat entisestään parantuneet ja heikoimpien heikentyneet – erot ovat kasvaneet ja nyt asiaan puututaan.

Villakoiran ydin Ruotsin linjamuutoksessa on siis pähkinänkuoressa, että julkiset varat tulee jäädä jatkossa yhteisen hyvän kehittämiseen.

Talouselämä-lehden tuore hoivaselvitys kertoo, että suuret hoivayritykset kasvavat meilläkin rajusti. 20 suurimman hoivayhtiön liikevaihto on jo miljardi euroa. Asialla on siis jo mittakaavansa vuoksi merkitystä myös Suomessa. Suurin osa meillä toimivista isoista hoivayrityksistä on ulkomaisten pääomasijoittajien omistuksessa. Kansalaisjärjestö Finnwatch kiinnitti viime vuonna huomiota suurimman Suomessa toimivan terveydenhuoltoyrityksen Attendon verokikkailuun ja ihmetteli miksi yhtiöstä tilitetään rahaa Luxemburgin kautta tunnettuun veroparatiisiin Jerseyn saarelle sen sijaan, että investointeja olisi maksettu voitoista. Tutkijat toisensa perään ovat voineet osoittaa, että yksityisten hoivayritysten bisnes ja tulos syntyy kahta kautta; riskisijoitus-yrityskaupoilla sekä hoivasta/henkilökunnasta/laadusta tinkimällä.

Meilläkin on nyt syytä herätä ja puheiden lisäksi ryhtyä myös tekoihin.

Tässä muutamia esityksiä, joiden käyttöönottoa meilläkin tulisi vakavasti harkita. Vaalikauden taite on hyvä ajankohta tällaiselle pohdinnalle ja uusi hallitusohjelma oikea osoite kirjauksille.

Oma viiden kohdan kontribuutioni hoivasektorin eettiselle kehittämiselle noudattelee pitkälle Ruotsissa vastikään saavutettua sopimusta ja kuuluu seuraavasti:

1. Verovaroja tulee voida käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on tarkoitettu.
2. Yksityiset yritykset voivat jatkossakin toimia hoivassa, mikäli niiden toiminnan tarkoitus on tuottaa hyvälaatuista hoivaa tai laadukkaita terveyspalveluja, ei jakaa jättivoittoja omistajilleen tai muilla tavoin tulouttaa varoja hoivasektorin ulkopuolelle.
3. Julkinen sektori perustaa rekisterin, johon eettisesti oikein toimivat yritykset merkitään. Julkinen sektori hankkii palveluita vain tässä rekisterissä olevilta yrityksiltä.
4. Ei-kaupallisten toimijoiden ja järjestöjen edellytyksiä kasvaa ja kehittyä parannetaan poistamalla niiden toimintaa haittaavat esteet.
5. Tutkitaan hoivayritysten omistusjärjestelyt ja verosuunnittelu. Mikäli käy ilmi, että lainsäädännössämme on edelleen tähän liittyviä porsaanreikiä, ne tukitaan.

Ja niille, jotka ensimmäisenä huudahtavat, ettei Suomi voi toimia näin, kun me olemme EU-maa ja vapaan kilpailun parissa jne. muistutan varmuuden vuoksi, että myös Ruotsi ja Tanska ovat EU – maita. Tanskassahan yksityistä terveydenhuoltoa ei käytännössä ole lainkaan, kun myös työterveyshuolto järjestetään yhteiskunnan toimesta. Suomi onkin jäämässä pohjoismaiseksi hoivayritysten onnelaksi ja ”veroparatiisiksi” jossa bisneksen teko ihmisten hoivatarpeilla hyväksytään. Tältä osin meidän on palattava pohjoismaisiin arvoihin.

Maarit

P.S.

Ja niille, jotka huudahtavat, että ajatukset on kopioitu naapurilta jne. muistutan varmuuden vuoksi parin vuoden takaisesta haastattelusta samasta asiasta.