IL: Korruptionvastainen elin jyrähti – kokoomuslaisten tuolileikille tulossa loppu: ministereille suunnitellaan karenssia

Iltalehti kertoi tänään, että hallitus valmistelee ministereille karenssia siirtymisessä yksityisen sektorin tehtäviin. ”Korruptionvastainen elin jyrähti – kokoomuslaisten tuolileikille tulossa loppu: ministereille suunnitellaan karenssia” lehti uutisoi.

Hyvä. Suomi on tässä asiassa takapajula ja erityisesti Kokoomuksen riveistä ihmisiä on siirtynyt yksityiselle sektorille tavalla jota voidaan pitää räikeänä julkisen tiedon ja edun heruttamisena yksityisille toimijoille. Yksityiselle sektorille siirtyminen ei ole mikään yksityisasia silloin, kun mukana viedään julkisissa tehtävissä saatua tietoa ja aineistoa. Erityisesti, kun siirtymiset ovat tapahtuneet aikana, jolloin hallitus valmistelee miljardien eurojen arvoisen terveydenhuollon avaamista markkinoille. Nyt on syytä tarkalla sihdillä seurata mitä hallitus tekee.

Ja vielä ennustus. Lähiaikoina tulee julki vielä ainakin yhden keskeisessä politiikan liepeillä olevassa tehtävässä olevan kokoomuslaisen siirtyminen terveysbisnekseen.

Tämäkin asia on jatkokertomus – kokosin tähän alle muutaman kirjoitukseni aiheista ”poliitikkojen karenssit, pyöröovi-ilmiö ja Kokoomuksen tuolileikit”. Hyvä, että asiaan vihdoin puututaan.

EUROOPAN KORRUPTIONVASTAINEN ELIN: PYÖRÖOVI-ILMIÖÖN SYYTÄ PUUTTUA SUOMESSA Feldt-Ranta peräänkuuluttaa hallitukselta toimenpiteitä

Posted on 27.3.2018 by Maarit Feldt-Ranta

Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO (Group of States against Corruption) on antanut Suomelle toimenpidesuosituksia valtion johtavien virkamiesten ja ministereiden toimintaan liittyvän korruption estämiseksi.

Nyt myös GRECO esittää, että siirtymiseen julkisen vallan tehtävistä yksityiseen elinkeinotoimintaa tarvitaan Suomessa pelisäännöt. GRECO:n maatarkastuksen erityisinä kohteina olivat muun muassa johtavien virkamiesten ja ministereiden sekä lainvalvontaviranomaisten eettiset ohjeet ja säännöstöt. GRECO kehoittaa Suomen puuttumaan niin sanottuun pyöröovi-ilmiöön liittyviin eturistiriitatilanteisiin. Pyöröovi-ilmiöllä tarkoitetaan avainvaikuttajien siirtymistä julkisen sektorin palveluksesta yksityiselle puolelle ja päinvastoin.

SDP:n varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta on aiemmin esittänyt, että oikeusministeri Antti Häkkänen pikaisesti teettäisi oikeusministeriössä selvityksen päättäjien sidonnaisuuksien liittyvistä ongelmista. Kokoomuslaisten vaikuttajien systemaattiseen siirtyminen sotebisneksessä avautuneisiin tehtäviin on ollut sen verran räikeää, ettei asiaan voi olla puuttumatta. Julkisen edun ajaminen ei voi vaihtua yhdessä yössä yksityisen edun ajamiseksi, ilman että syntyy sidonnaisuuksia ja vähintään epäilyjä epäasianmukaisista kytkennöistä. Meneillään oleva sote-uudistus, johon liittyy satojen miljardien eurojen taloudelliset intressit, tekevät pelisääntöjen selkeyttämisen ajankohtaiseksi ja kiireelliseksi.

– Ongelma on kaikkien nähtävillä, monet muut maat ovat vastaavaan ongelmaan puuttuneet ja nyt Suomi saa asiasta huomautuksen kansainväliseltä korruption vastaista työtä johtavalta taholta. Suomen hallitus ei voi enää muina miehinä jatkaa pyöro-ovi-ilmiöön puuttumatta, Feldt-Ranta peräänkuuluttaa. Oikeusministeri Häkkäsellä on virkavastuulla velvollisuus ylläpitää Suomen mainetta kortuptiovapaana yhteiskuntana ja siihen tarvitaan nyt juhlapuheiden sijaan tekoja, Feldt-Ranta sanoo. Hallituksen toimimattomuus asiassa herättää kysymyksen, onko hallituspuolueista vielä meneillään siirtymisiä sotebisnekseen vai mikä on syynä, ettei asiaan puututa?

Aiemmin tänä keväänä Ruotsin hallitus on teettänyt poliitikkojen mahdollisista lobbaus- ja korruptiokyykennöistä selvityksen ja on kertonut tuovansa pikaisesti lakiesityksen, jossa mm. esitetään ministereille ja valtiosihteerille vuoden mutaisia karensseja siirryttäessä keskeisistä julkisista tehtävistä yksityisen elinkeinoelämän palvelukseen.

Kokoomuksen toiminta näyttää poliittisen tiedon ja vaikutusvallan kauppaamiselta tavalla, jota ei voi hyväksyä

Posted on 28.9.2016 by mfr

Kokoomuksen ministeriryhmän, valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) ykkösavustajan siirtyminen terveysyritys Mehiläisen kehityspäälliköksi koettelee vakavalla tavalla politiikan moraalia. Turusen vastuulle tulee terveys- ja sairaalapalvelujen ulkoistuksiin liittyvät asiat. Samaan aikaan Sipilän hallitus on valmistelemassa ennennäkemätöntä julkisten palveluiden yksityistämistä ja pakkoyhtiöittämistä SOTE-uudistuksen yhteydessä.

Turunen on ollut asemassa, jossa hän on suoraan päässyt vaikuttamaan hallituksen SOTE-ratkaisuihin. Jatkossa hän voi käyttää tätä tietopääomaa hyödykseen Mehiläisen voitontavoitteluun. Hallitus kaavailee SOTE-palveluista miljardibisnestä, joten kyse on merkityksellisestä asiasta.

Asian merkitystä korostaa se, etta lähiaikoina Kokoomuksesta terveysbisnekseen on siirtynyt ainakin entinen ministeri ja hallitusneuvottelija Laura Räty sekä entinen kansanedustaja Lasse Männistö. Kokoomuksen toimintaa näyttää poliittisen tiedon ja vaikutusvallan kauppaamisesta tavalla, jota ei voi hyväksyä.

Turunen siirtyy politiikasta pois juuri sillä hetkellä, kun eduskunta on käsittelemässä lakia, joka rajoittaisi johtavissa asemissa olevien virkamiesten ja erityisavustajien mahdollisuutta hyödyntää rahanarvoista tietoa yrityselämässä.

Tämä tosiasia langettaa uuden varjon Turusen ylle, sillä lain voimaansaattamisen myötä vastaavassa asemassa oleville henkilöille voitaisiin asettaa jopa vuoden mittainen karenssi siirtymien välille. Turunen itse on varmasti ollut tietoinen lainvalmistelusta.

Kokoomus ei voi enää paeta vastuutaan asiassa. Pelkät nokkelat sutkautukset ja puheet kokemuksen hankkimisesta liike-elämästä eivät riitä. Demokratian kannalta on kestämätöntä, jos keskeiset yhteiskunnalliset uudistukset kaupataan eniten tarjoavalle osapuolelle.

Politiikan moraalia koetellaan

Posted on 12.5.2016 by mfr

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn (kok) siirtyminen Suomen Terveystalon liiketoimintajohtajaksi herättää vakavia kysymyksiä poliittisen toiminnan ja liike-elämän yhteyksistä. Politiikan moraali on nyt koetuksella.

Räty on apulaiskaupunginjohtajana ja ministerinä sekä hallitusneuvottelijana ollut suoraan vaikuttamassa terveydenhoidossa käynnissä olevaan laajaan yksityistämisohjelmaan. Nyt Räty siirtyy ilman karenssiaikojen osin ulkomaisen pääomasijoitusyhtiön omistuksessa olevan terveysyrityksen johtoon.

Aiemmin Helsingin Kokoomuksen toinen keskeinen vaikuttaja, entinen kansanedustaja Lasse Männistö on siirtynyt toisen ulkomaisomisteisen terveysyrityksen Mehiläisen ulkoistuspalveluista vastaavaksi johtajaksi. Samanaikaisesti hän on Helsingin kaupunginhallituksen jäsen.

Kokoomuksen tuolileikeissä poliittinen tieto ja vaikutusvalta muuttuvat rahaksi tavalla, jota ei voi hyväksyä. Äänestäjä ei enää voi tietää, missä kulkee julkisen edun vaalimisen ja yksityisen bisineksen välinen raja.

Kokoomuksen maan hallituksessa läpirunnoma sosiaali- ja terveyspalvelujen laaja yksityistämismalli muuttuu nyt eduiksi asian valmistelijoille.

On välttämätöntä, että Kokoomus ottaa itse kantaa, pitääkö se politiikan moraalin kannalta nyt nähtyjä nimityksiä kestävinä. Samalla yhteiskunnassa on syytä käydä uudelleen laajempi keskustelu niin poliitikkojen kuin virkamiestenkin liike-elämään siirtymisen pelisäännöistä.