Socialdemokraterna vill se mer hjärta och rättvisa i nästa års budget

Finlands nästa års budget behandlas just för tillfället och de närmaste veckorna i Finlands riksdag. Socialdemokraterna välkomnar den ekonomiska tillväxten som nu mycket pga internationella konjunkturer äntligen har vänt.

Vårt viktigaste budskap är att den hör tillväxten bör gynna alla, inte bara dem som redan annars har det bra. Faktum är att regeringens budget skär -37€ av de som har minst och gynnar +409 € på prisnivå dem som har det bäst. Det hör tycker vi är orättvist.

Vi erbjuder finländarna ett rättvisare alternativ och hoppas att också landets regering (centern, samlingspartiet, de blåa) tar vara på våra ansvarsfulla och konstruktiva förslag.

 

1. Enligt sakkunniga skulle vi rädda många ungdomar genom att möjliggöra förlängd lärorätt fram till 18 år. Det är en tragedi att en del ungdomar tvingas avbryta sina studier efter högstadiet då läromedlen är för dyra för många familjer. Regeringen gör fel då den skär hela 20 miljoner i ungdomsutbildningen.
2. Arbetslösheten håller i sig och kräver målmedvetna åtgärder. Vi har länge krävt, att arbetslöshetsersättningen bör förvandlas till ett aktivitetsstöd som hjälper människorna tillbaka på arbetsmarknaden.
3. Vi vill stöda småföretagare och föreslår därför att den nedre gränsen av moms:en höjs till 30 000 € och att vi också skulle underlätta anställandes av första arbetstagaren med ett betydande skattestöd.
4. Vi anser att alla barn har rätt till dagvård. Fakta visar att deltagandet i dagvården underlättar barnens utveckling senare under uppväxten. Nästa år skär regeringen 10 miljoner i dagvården. Vi tänker att det är kortsiktigt. En satsning som är bara 15 cent för varje finländare, är en viktig framtidsinvestering för hela nationen.
5. Allt för många pensionärer lever i fattigdom även i dagens Finland. Det är en skam. Finland bör lägga upp ett program för att bekämpa och avskaffa pensionärsfattigdomen. Pensionärerna är en tillgång och förtjänar vår respekt.
6. Också naturen och naturorganisationer behöver vår uppmärksamhet och resurser för att kunna verka. Naturens mångfalden eller räddandes av Östersjön kan inte tryggad utan medvetet arbete.
7. Nivån på biståndet bör hövas precis så som vi har kommit överens om i FN. Det är onöjdigt att prata om förbättrandet av kvinnornas och flickornas ställning eller bekämpandet av terrorism, ifall vi inte är redo att göra vårt.

Också nu behöver vi hjärta för att ta hand om de svagaste och sköraste. Hjärta att tänka och agera för rättvisan och för framtiden.