Demokratia elää vaihtoehdoista

Toveri, ystävä,

Demokratia elää vaihtoehdoista. Puolueiden tehtävä kansanvallassa on esittää vaihtoehtonsa. Presidentinvaali ilman sosialidemokraattista vaihtoehtoa on kuin kesäpäivä ilman aurinkoa.

Suomi on rauhan rakentaja. Se on ulkopolitiikkamme pitkä linja. Presidenttinä Mauno Koivisto loi Suomelle jännitteisessä maailmassa arvostusta juuri vuoropuhelun edistäjänä.

Eriarvoisuus on yksi sotien, konfliktien ja terrorismin juurisyistä. Siksikin Suomen pitää olla läsnä maailmalla ja puhua kehitysyhteistyön puolesta. Ihan kuten Martti Ahtisaari esimerkillisesti teki.

Presidentti on arvojohtaja. Hänen pitää puhua kansan kahtiajakoa ja syrjäytymistä vastaan. Siinä presidentti Tarja Halonen on esikuvani tänäänkin.

Presidentin pitää esiintyä myös suvaitsevaisuuden puolestapuhujana. Presidentillä pitää olla rohkeutta olla heikompiosaisten puolella – niin kotimassa kuin myös maailmanlaajuisesti.

Omaan ehdokkuuteeni minua kannattelevat juuri nuo ajatukset – ja oman isäni esimerkki. Isäni lähti vaatimattomista oloista, sokea mies. Hän sanoi aina minulle: puhu rohkeasti niiden asioiden puolesta, jotka koet oikeaksi. Tartu tilaisuuteen. Sillä opilla olen elänyt. Opettelin nuorena äidinkieleni suomen lisäksi ruotsin kielen pärjätäkseni kaksikielisellä Uudellamaalla. Sillä opilla tulin valituksi puoluesihteeriksi ja puolueen varapuheenjohtajaksi.

Olen omakohtaisesti kokenut, miten Suomi on noussut yhteistyöllä ja ahkeruudella niukoista ja ankarista oloista yhdeksi maailman edistyneimmistä maista.

Rauhan ulkopolitiikka, heikompien puolustaminen ja suvaitsevaisuus. Uskon, että yhdessä voimme tehdä yllätyksen; nousta presidentinvaalien todelliseksi vaihtoehdoksi – vaihtoehdoksi kovalle, itsekkäälle ja maailmasta vieraantuneelle Suomelle.

Meidän on tänäänkin puhuttava rohkeasti ja kirkkain sanoin, näytettävä oma vaihtoehtomme. Silloin äänestäjä voi olla se todellinen kuningas – kuten sinä tänään.

Olen valmis. Päätös on sinun.

Maarit Feldt-Ranta
Ihminen ja poliitikko

Kamrat, bästa vän!

Demokratin behöver alternativ för att leva. Partiernas uppgift är att föra fram sina alternativ. Ett presidentval utan ett socialdemokratiskt alternativ är som en sommardag utan sol.

Finland fungerar som fredsbyggare. Det har varit den röda tråden i vår utrikespolitik. Genom att främja dialog i en värld full av spänningar gjorde president Mauno Koivisto Finland till ett uppskattat land.

Ojämlikhet är en av de djupaste orsakerna till kring, konflikter och terrorism. Därför bör Finland vara en del av världen och tala för utvecklingssamarbete. Det som president Martti Ahtisaari var ett så utmärkt exempel på.

Presidenten är en värdeledare. Han eller hon ska tala mot en tudelning av folket och mot utslagning. President Tarja Halonen är min förebild den dag som är.

Presidenten ska också tala för tolerans. Presidenten ska ha mod att stå på de svagares sida – såväl i hemlandet som globalt.

Uttryckligen de tankarna bär mig i min egen kandidatur – och min egen pappas exempel. Min far kom från anspråkslösa förhållanden, en blind man. Han sa alltid till mig: tala modigt för de saker, som du uppfattar som rätta. Ta tillfället i akt. Den lärdomen har burit mig i livet. Jag lärde mig som ung utöver mitt modersmål finska även svenska för att klara mig i tvåspråkiga Nyland. Den lärdomen bidrog till att jag valdes till partisekreterare och partiets vice ordförande.

Jag har personligen upplevt hur Finland genom samarbete och flit har stigit från knappa och hårda förhållanden till ett av de mest framstående länderna i världen.

En fredens utrikespolitik, försvar av de svagare och tolerans. Jag tror att vi tillsammans kan leverera en överraskning: bli ett verkligt alternativ i presidentvalet – ett alternativ till ett hårt, egoistiskt och världsfrånvänt Finland.

Vi måste också i dag modigt tala med tydliga, klara ord, visa vårt eget alternativ. Då kan väljaren vara den verkliga kungen – precis som du i dag.

Jag är redo. Beslutet är ditt.

Maarit Feldt-Ranta

Människa och politiker